Kebab

Sałatki

Frytki

VEGE

CHICKEN NUGGETS + DODATKI

Napoje